Тренутно су завршене све техничке припреме за штампање.
Остаје да се књига заве у Народној Библиотеци и да се добију ISBN и CIP бројеви.
Овај посао је планиран да се обави до средине јула, како би до краја јула било завршено штампање.