Showing category "Информације о књизи" (Show all posts)

youtube презентација

Posted by Danko Jovanovic on Monday, November 30, 2015, In : Информације о књизи 
ПРЕДИСТОРИЈА
Continue reading ...
 

Данкова Facebook страна

Posted by Danko Jovanovic on Friday, July 3, 2015, In : Информације о књизи 
Посетите моју Facebook страницу.


Continue reading ...
 

Завршне припреме за штампу су у току

Posted by Danko Jovanovic on Sunday, June 28, 2015, In : Информације о књизи 
Тренутно су завршене све техничке припреме за штампање.
Остаје да се књига заве у Народној Библиотеци и да се добију ISBN и CIP бројеви.
Овај посао је планиран да се обави до средине јула, како би до краја јула било завршено штампање.

Continue reading ...